Rehabilitace

Součástí komplexní péče o naše klienty je i moderní a kvalitně přístrojově vybavená rehabilitace. Pracují zde čtyři zkušené fyzioterapeutky, které poskytují rehabilitační péči v celé šíři podle nejmodernějších trendů v tomto oboru. I ony se v tomto oboru vzdělávají a pravidelně se účastní kurzů a školení k doplnění svých znalostí.

Rehabilitační péči poskytujeme celému spektru ortopedických pacientů s chorobami pohybového aparátu včetně neurologických postižení od dětského věku po dospělé.

Na naší rehabilitaci mohou samozřejmě docházet i pacienti jiných ortopedických ambulancí s platným doporučením, po předchozím objednání.

Objednávat se můžete telefonicky – tel: 721 289 419, 721 244 132