Ortopedie dospělých

Naše ambulance pokrývá celé spektrum ortopedie dospělých. Jako doplnění klinického vyšetření používáme u mnoha onemocnění pohybového aparátu sonografii.

Právě doplňkové ultrazvukové vyšetření provádíme také u pacientů jiných odborných ordinací – na základě doporučení jejich ošetřujících lékařů z celého Ústeckého kraje.

V léčbě používáme bezvýhradně nejnovější metody a poznatky v souladu s mezinárodními doporučenými postupy. Provádíme aplikace viskosuplementace u pacientů s diagnózou osteoartrózy. Léčbu zpravidla kombinujeme s vhodně zvolenou rehabilitací.

Také v ortopedii dospělých se kontinuálně vzděláváme na českých i zahraničních vzdělávacích kurzech a kongresech.