Preventivní vyšetření dětských kyčlí

Preventivní vyšetření dětských kyčlí provádíme v naší ambulanci každý pátek dopoledne, a to i bez objednání. První vyšetření kyčlí novorozence probíhá obvykle v prvních dnech po porodu na novorozeneckém oddělení. V případě, že k tomu z nějakého důvodu nedojde, mělo by být provedeno do 3 týdnů věku dítěte. Další vyšetření by mělo proběhnout na konci šestinedělí a dále pak ve 3-4 měsících věku dítěte. Případné další kontroly a terapie se řídí aktuálním klinickým a sonografickým nálezem.

Časnou diagnostiku a léčbu vývojové dysplazie kyčelního kloubu provádíme v souladu s doporučenými postupem vyhlášky MZ – metodou “trojího síta”. Vyšetřující lékaři absolvovali příslušný kurz sonografie dětských kyčlí na ortopedické klinice nemocnice Na Bulovce.